Beskrivning av Våra vatten

Högsäsong för gäddfisket är i från mitten av maj månad till slutet av september. Även vårvintern kan man fiska gädda, men då med ismete.

Högsäsong för abborre är mitten av juni, om det varit en varm vår, till slutet av september. 

Avaträsksjön
Vattnet är en deltaliknande sjö där vi bedriver främst vårt fiske efter gädda och abborre. Sjön är gräsbevuxen på botten och har mycket vass runt holmarna. Sjön är rik på grynnor och sten och är därför svårnavigerad, men tar man det försiktigt går det bra.

Sommaren 2018 hade jag sex stycken gäster här som fiskade i sex dagar och fångade ca 250-300 gäddor, varav ett stort antal var över 100cm. Gruppen fick även mycket abborre, totalt ca 100-150 stycken varav många låg mellan 30 och 45 centimeter.

Arter och rekord

De fiskarter jag fokuserar främst på i Dorotea kommun är gädda och abborre, men även öring och harr i strömmande vatten & tjärnar.

I mina vatten för gädda och abborre får man ca 1-2 gäddor i timmen mellan 2 och 3  kg. Fiskar över 100 cm fångas regel bundet.

Abborrarna brukar ligga på 30 till 35 centemeter.

Fiskeutrustning och fiskesätt 

Beroende på rådande väder avgör vi tillsamans med dig vilken sjö eller fiskemetod som just i dag lämpar sig för bästa fiskeresultat.

I våra stora och små sjöar kan du välja mellan spinnfiske, jiggfiske och jerkbaitfiske.

Allt fiske sker från ankrad båt.

Bestämmelser

Pike Fishing Dorotea har policyn att allt fiske sker enligt catch and release.